Loading...

Какво трябва да знаем за Quality Assurance-a?

avatar Георги Кацаров 3 минути
Какво трябва да знаем за Quality Assurance-a?

Когато разглеждаме различните аргументи за въвеждане на адекватен качествен контрол и процеси на тестване, нито един аргумент не е по-важен от този, касаещ цените на отстраняването на бъгове. Колкото по-дълго един бъг не е засечен, толкова по-скъпо ще бъде неговото отстраняване. Една най-обикновена съпоставка на цените спрямо ползите ще покаже, че ползите от наемането на QA Test Engineer, който да проверява кода, далеч надхвърлят цената на тази услуга.

Това, което прави QA и тестването важно не се изчерпва с посоченото до тук: в крайна сметка става въпрос за изграждане на добра репутация за разработване на качествени продукти. Бизнесът предпочита да плати повече за високо качество, безопасни и надеждни продукти и имено тук е огромният принос на QA и тестването. Гарантирайки на потребителя, че за високото качество на даден продукт е направено всичко възможно, вие ще можете да повишите доверието на потребителя по отношение на това, че проекта ще е завършен в рамките на предварително уговорените срок и бюджет. Именно тук е ключовата роля на QA Test Engineer-a, тъй като да извършвате сами тестове – това е ненадежден способ, а и е възможно възникването на ситуации, които в последствие да бъдат окачествени като „конфликт на интереси“. Независимостта и безпристрастността, които са отличителни характеристики за QA Test Engineer-a, са извън всякакво съмнение, а доказването на независимостта на тестера е ключов похват за спечелването на доверието на клиента.

След като разбрахте значението на QA тестването, ви споделяме още седем причини за неговата важност:
- QA е систематичният и планиран набор от действия, който гарантира, че продукта и процесите по неговото създаване съответстват на дадени стандарти, изисквания и процедури;
- Процесите обхващат цели дейности в дизайна, създаването, подобряването и боравенето с даден софтуер;
- QA обхваща асоциираните данни, софтуера, неговата документация и цялостната поддръжка, както и бланките за доклади;
- QA обхваща стратегиите, които гарантират, че процедурите и стандартите се формирани и се изпълняват стриктно по време на процеса на разработка;
- Стандартите са принципите, на които продуктите трябва да отговарят;
- Процедурите са принципите, на които процеса по разработка и контрол трябва да отговарят;
- Съгласието с установените стандарти, процедури и изисквания се измерва чрез мониторинг на цялостния процес, одити, оценка на продукта и тестване.

Митове за Quality Assurance-a

Широкоразпространени са някои митове, касаещи прилагането на Quality Assurance-a. Ето най-популярните от тях и последиците до които могат да доведат те:

QA е просто тестване
Някои хора използват термините „тестване“ и „Quality assurance” като взаимнозаменяеми. На практика обаче тестването е само една малка част от целия QA процес, който включва целия процес на разработка от определянето на изискванията до процеса на поддръжка. Той не касае само различните техники за тестване, но засяга още и процесите, стандартите, документацията и всичко, което се използва по време на цикъла на разработка.

QA може да бъде приложен накрая
Доста компании прилагат спрямо своите продукти политика на тестване, едва когато разработката на даден продукт е вече приключила. Това може да звучи разумно на пръв поглед, тъй като позволява да се тества и поправя продукта в неговата цялост, вече завършен. Това обаче е рисково начинание, тъй като работата върху готовия продукт значително намалява времето, което може да се отдели за тестване и да доведе до непредвидено забавяне, прибързани фиксове и от това да пострада самият продукт.
В допълнение този метод е неефективен спрямо тестването – възможно е големи грешки да останат незабелязани. Имайте в предвид, че винаги е по-икономично да намерите и отстраните дадени грешки възможно най-рано в процеса на разработка, вместо да чакате продукта да бъде завършен, защото на този етап дадени грешки вече може да са заровени на дълбоко в кода на продукта и да не бъдат отчетени при тестване, но да доведат до значителни проблеми с вашият продукт. Освен това имайте в предвид още и че след приключване на продукта кода в съзнанието на програмистите вече няма да е толкова пресен, колкото по време на разработка.

Ако и вие искате да придобиете квалификация в Quality Assurance-a побързайте и запишете нашият модул по Quality Assurance, като кликнете ТУК!