Loading...

Какво е MySQL?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какво е MySQL?

Какво е MySQL?
MySQL е най-популярната система за управление на SQL бази данни с отворен код. Тя се разпространява и поддържа от Oracle Corporation. Официалният сайт е http://www.mysql.com и на него можете да се сдобиете с най-новата информация за MySQL софтуера.

Какво са бази данни и как се управляват те?
Бази данни наричаме структурирано количество от данни. Бази данни наричаме всичко от най-обикновен списък за пазаруване, през изображения в галерия до огромните количества информация в корпоративните мрежи. За да добавите, получите достъп и да работите с данни, които са съхранени в базите данни на компютъра, вие се нуждаете от система за управление на базите данни, като MySQL Server. Тъй като компютрите вече могат да боравят с огромни количества от данни, системите за управление на базите данни играят ключова и централна роля, било то като отделни приложения или като част от такива.

MySQL базите данни са релационни
Релационните бази данни съхраняват данни в отделни таблици, вместо да поставят всичките данни в една голяма директория. За по-бърза работа структурите от бази данни са организирани във физически файловe. Логическият модел, с обекти като бази данни, таблици, изгледи, редове и колони предлага гъвкава програмна среда. Вие настройвате правила, управлявате връзките между различните полета с данни, като „one-to-one“, „one-to-many“, „unique“, “required” или „optional“, както и различни показалци между различните таблици. Базите данни налагат тези правила, така че с добре-проектирана база данни вашите приложения никога няма да се сблъскат с несъвместими, дублиращи се, остарели или липсващи данни.

SQL и MySQL едно и също нещо ли са?
Не. Тъй като по-горе обяснихме какво представлява в най-общи линии MySQL, нека погледнем SQL. Това е абревиатура, която означава „Structured Query Language” и както може би се сещате от името е програмен език. Всъщност това е най-често използвания програмен език, който се използва при достъп до бази данни. В зависимост от вашата програмна среда можете да влезете в SQL директно (например за да генерирате репорти), да вграждате SQL откъси в код изписан на друг език или да използвате специфични програмно-приложни интерфейси просто за да скриете синтаксиса на SQL.

MySQL е софтуер с отворен код.
„Отворен код“ означава, че е възможно за всеки да модифицира софтуера. Всеки желаещ може да свали MySQL софтуера от Интернет и да го използва, без да заплаща нищо. Ако искате може да изучите изходния код и да го промените така, че да отговаря на вашите нужди. Разбира се, ако възнамерявате да използвате MySQL за комерсиални цели трябва да се сдобиете и със съответния лиценз.

Курсът Database Basics – MySQL е вашият шанс да придобиете знания и опит в работата с бази данни. Ако желаете да се запишете просто кликнете ТУК. Присъствените места се изчерпват бързо!