Loading...

Какво е програмиране?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какво е програмиране?

Какво е програмиране?

Ако четеш този материал е много вероятно да си задаваш този въпрос. Най-общо казано програмирането е процеса на разбиране и решаване на даден проблем, чрез математически похвати, с помощта на компютър. Тъй като компютърът не е нищо повече от изчислителна машина, всеки един проблем, който искаме решим с негова помощ, трябва да се обясни математически или казано иначе – да се намери математическата логика в неговото решаване.

За да ни разбере компютъра ние трябва да изразим тази логика чрез изрични и най-разнообразни инструкции. Тези инструкции се подават чрез различните програмни езици.

Какво е „Програмен език“?

Програмният език или език за програмиране наричаме изкуственият език, чрез който изразяваме инструкциите си по такъв начин, че машината (компютъра) да ги разбере. Програмните езици са различни с оглед на тяхното предназначение (могат да бъдат по-тясно специализирани или с по-общо предназначение), нивото на комуникация с компютъра (по-ниско ако езикът влиза в по-непосредствен контакт с паметта на компютъра или по-високо, ако задава по-общи инструкции на компютъра), както и по редица други свойства, които се наричат „парадигми“.

Как мога да разбера кой език е подходящ за мен?

Безплатният курс „Programming Basics“ е най-добрата възможност да се запознаеш с процеса на програмиране (създаване на прости програмки, чрез писане на програмен код), посредством някой от следните езици: C# (произнася се „Си Шарп“), Java и JavaScript.

На края на курса те очаква изпит, който не е задължителен, но е вход към програмата по софтуерно инженерство. В нея ще можеш да изучиш в детайли професията на програмиста с избрания от теб програмен език. Единственото, което трябва да направиш за да поемеш по този път е да кандидатстваш за курса Programming Basics с избран от теб програмен език. Очакваме те!