Loading...

Какви са предимствата на Angular 7?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какви са предимствата на Angular 7?

Какво е „framework“ и каква ролята играе в изграждането на едно приложение?

Един framework (известен още и като "технологична рамка" или "софтуерна рамка") представлява софтуерен инструмент, който улеснява работата на един програмист при разбработката на приложения. При front-end разработката например технологични рамки и библиотеки като Angular, React, Vue, jQuery много улесняват работата с DOM-a и съответно по-бързо и приятно се изграждат цялостни Single Page апликации, отколкото с ванила JavaScript.

Какви са предимствата на Angular?

Предимства на Angular 7 са:

• CLI който улеснява разработката и може да генерира компоненти, сървиси, директиви и тн.;

• Реактивно програмиране ползвайки RxJS;

• Бърза компилация (за под 3 секунди);

• Детайлна документация от която можете да придобиете нужната информация за всеки проблем;

• Two-way data binding;

• MVVM архитектура (Model-View-ViewModel);

• Dependency Injection и модулярност на кода;

За кого е подходящ курса „Angular Fundamentals – март 2019“?

Курсът “Angular Fundamentals – март 2019“ е подходящ за хора с основни умения в езика JavaScript (синтаксис, ООП, AJAX заявки), HTML/CSS, REST услуги. В курса могат да вземат участие както хора, които нямат никакъв предишен опит с front-end библиотека така и хора, които имат опит с React/Vue/Ember.

Какви умения ще придобият хората в курса „Angular Fundamentals – март 2019“?

Курсът дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular, работна рамка произведение на Google и една от най-популярните в момента. Ще придобиете основни познания за работа с TypeScript (суперсет на JavaScript), компоненти, отдалечени данни с помощта на Observables и RxJS, рутиране, директиви и форми, JWT автентикация и менижиране на състояние ползвайки Redux и имплементацията му в Angular (NgRX).

Ако искате да развиете своите умения по JavaScript не пропускайте своя шанс и запишете още днес курса „Angular Fundamentals – март 2019“. Очакваме ви!