Loading...

Нарастващата популярност на TypeScript – предимства и възможности

avatar Катерина Костадинова 1 минута
Нарастващата популярност на TypeScript – предимства и възможности

През последните 5 години наблюдаваме нарастващ интерес към TypeScript - силно типизиран superset на JavaScript. Макар и доста под JavaScript, технологията продължава да набира популярност. Ето и някои от причините:

1.  Четим и разбираем код

В Javascript, за да разберем една функция, доста често е трудно да отговорим какви аргументи приема функцията и какво връща. При статично типизираните езици, какъвто е TypeScript, можем да си отговорим на тези въпроси незабавно. Самото IDE ни показва типовете и данните, които ще се приемат, и резултатът, който следва да очакваме. Това позволява бързото ориентиране в проекта ни и намалява вероятността от „изненади“.

2.  Лесна имплементация

Обичайно, когато създаваме нов feature или component например, ни се налага да тестваме дали подаваме правилните аргументи, дали всичко работи така, както сме искали. Когато използваме TypeScript , не само имаме по-малко бъгове и по-четими функции и компоненти, но си позволяваме да се концентрираме върху бизнес логиката, отколкото върху кои props подаваме.

3.  OOP

TypeScript е обектно-ориентиран език (OOPи ни предоставя възможности, които не се срещат в JavaScript - като abstract classes, access modifiers, generics, static fields, interfaces и още много други, които могат да ни помогнат при изграждането на големи проекти. Също така, голяма част от тези концепции се срещат и в други езици - C#, Java, C++ и преходът от тях към TypeScript е сравнително лесен.

4.  По-малко бъгове

В TypeScript имаме компилатор. Можем да сме сигурни, че ако се компилира, много по-вероятно е и да работи това, което сме написали. Да, жертваме, имаме компилатор, но в крайна сметка спестяваме време в дебъгване на код, който е написан грешно. Огромна част от обичайните грешки вече няма как да се случат. Разбира се, говорим за голям проект, с милиони редове код. При малки проекти compile time няма да донесе особена полза.

В обобщение, с TypeScript получаваме много предимства, в замяна на малко по-големия ресурс, който ни е необходим в началото на един проект. Ако сте готови да се потопите още по-дълбоко в света на TypeScript – запишете се в предстоящия през декември курс за напреднали! Благодарение на цялостната практическа насоченост ще имате възможността да практикувате своевременно всички новопридобити умения, с което ефективно и бързо да усвоявате знанията. За повече информация – посетете ТОЗИ линк!