Loading...

Особености на EcmaScript 6 syntax

avatar Катерина Костадинова 2 минути
Особености на EcmaScript 6 syntax

След излизането на ES6 (EcmaScript 6) синтаксиса, JS разработчиците се радват на нов и наистина динамичен код, който може вече да се нарече модерен и по-четим. ЕS6 синтаксиса ни предоставя писането на по-малко код, който допринася повече като функционалност. Днес ще обърнем внимание на всяка една от тези нови особености.

const and let

const е нова ключова дума в ES6 за деклариране на променливи. Тя е много по-надеждна от var. Веднъж след като променлива бъде инициализирана с const, тя не може да бъде презаписана. С други думи - тя е immutable променлива, с изключение когато се използва за обекти.

Може да бъде изключително полезна в случаи, в които селектираме елементи, които знаем и не очакваме по никакъв начин да бъдат променени. Ако това се случи и се пробваме да променим const променлива, ще получим грешка.

Arrow functions

Arrow функциите са една от наистина готините характеристики, които ни предоставя ES6. Правят кода ни по-четим, по-структуриран и изглежда доста „fancy“. Arrow функциите изглеждат визуално много по-чисти. Няма нужда вече да използваме стария синтаксис, освен ако не ни се налага, разбира се.

Също така, може да бъдат използвани с map, filter and reduce вградените функции.

Template Literals

С темплейтния литерал или темплейтен стринг, вече няма нужда да използваме плюс (+) оператора, за да конкратенираме стрингове или когато искаме да използваме променлива в стринг.

Разликата между стария и новия синтаксис е наистина голяма. Когато работим със стрингове, темплейтният литерал изглежда доста по-организиран и добре структуриран от стария ES5.

Default parameters

Параметрите по подразбиране (default parameters) ни позвоялват да дефинираме параметри в аванс, така че когато забравим да добавим параметър във функцията, която използваме, да не получим undefined или грешка. В ситуациите, когато извикаме функция с липсващ параметър, ще бъде взета стойността от параметъра, който сме създали в аванс.

Array and object destructing

Деструктурирането прави задаването на стойност на масив или обект много по-лесно.

С ES5 синтаксиса, трябва да зададем стойност на всяка една променлива поотделно. С ES6 просто задаваме нашите стойностти в къдрави скоби "{}", за да вземем всяко едно от пропъртитата на обекта.

Това, с което трябва да се внимава, е че ако инициализираме променлива с неидентично име на прoпърти на самия обект, ще получим undefined. Например, ако имаме пропърти с име "name" и то бъде записано в променлива "username", посредством деструктуриране, ще получим undefined.

Promises

Промисите предоставят възможността за асинхронност в JavaScript. Могат да бъдат използвани когато искаме да вземем (достъпим) информация от API (Application Programming Interface) или имаме функция която отнема известно време, за да бъде изпълнена. Промисите правят решаването на дадени проблеми много по-лесно.

Надяваме се статията да е била полезна и да сте научили нещо ново и интересно! А ако искате да се потопите още по-надълбоко в света на JacaScript – включете се в предстоящия курс JavaScript for Front-End - декември 2019! Обучението е с цялостна практическа насоченост, за да усвоявате своевременно всяко новопридобито умение. За повече информация и записвания – посетете ТОЗИ линк!