Loading...

Какво наричаме "NoSQL бази данни"?

avatar Георги Кацаров 3 минути
Какво наричаме "NoSQL бази данни"?

Да усвоите изграждането на back-end логиката е само една част от изграждането на пълноценно уеб приложение. Все пак в крайна сметка с него ще боравят потребители, които ще предоставят някаква информация за себе си и нуждите си, която е добре да съхранявате. За да съхраните тази информация вие имате нужда от база данни.

Какво е "база данни"?

Най-общо казано база данни е организирана колекция от данни, която се съхранява и достъпва електронно, чрез компютърна система. Базите данни могат да се различават по редица фактори, като начина на съхранение на данни, структурата, която използват за целта и много други. Базата данни се достъпва и манипулира посредством система за управление на бази данни (или както ще ги срещнете по-често "Database Management System" или "DBMS"). Тя представлява софтуер, който взаимодейства с крайния потребител, приложението и самата база данни, улавяйки и анализирайки данните. DBMS софтуерът допълнително обхваща и ключови средства, които се използват за администриране на базата данни. Общия сбор на базата данни, системата за управление на база данни и свързаните с тях приложения, не е грешно да се нарекат "Система от бази данни".

Както вече посочихме базите данни могат да бъдат множество типове, като например йерархични, мрежови, релационни, нерелационни и базирани на още много други модели за бази данни. Едни от най-разпространените типове бази данни са релационните, които доминират през 80-те и 90-те години. В началото на XXI-ви век обаче постепенно започват да се налагат нерелационните, или както са по-известни днес като "NoSQL".

Какво е "NoSQL" база данни?

NoSQL бази данни (известни и като "non SQL" или "нерелационни") осигуряват механизъм за съхранение и обработка на данни, който е моделиран по начин, различен от табличните релации (взаимовръзки), които са използвани при релационните бази данни. Този модел бази данни съществува от края на 60-те, но името "NoSQL" се превръща в нарицателно за него едва в началото на този век, най-вече поради нуждите на т.нар. "Web 2.0" компании. Към наши дни NoSQL базите данни намират все по-широко приложение в сфери като "Big Data" и реалновремеви уеб приложения. Понякога NoSQL системите са наричани и "Not only SQL", за да се подчертае възможността им да поддържат SQL-подобни езици за заявки, или да се използват заедно със SQL бази данни, в рамките на полиглотично-стабилни системи (системи, които са проектирани да съвместяват няколко модела на бази данни, с цел да обслужват различни нужди при обработката на данните).

Предимствата на NoSQL модела включват: опростен дизайн, по-просто "хоризонтално" скалиране при компютърни клъстъри (което е проблем за релационните бази данни) и много други. Структурите от данни, които използват NoSQL базите данни (например key-value, wide column, document или graph) са различни от тези, които се използват по подразбиране при релационните бази данни, което прави извършването на някои операции по-бързо, а в определени случаи - и по-гъвкаво, спрямо релационните бази данни.

Към изучаването на каква база данни да се ориентирате?

Ако сте се ориентирали в посока на разработка на уеб приложения - то NoSQL базите данни са едно логично решение. Ако имате изградени всички фундаментални знания при работа с JavaScript, познавате синтаксиса, работите без проблеми с функции, масиви, обекти и JSON документи - то тогава един добър избор за развитие на вашите умения е NoSQL базата данни MongoDB - кросплатформена, документно-ориентирана система за бази данни, която борави с JSON-подобни документи.

А къде можете да придобиете всички тези знания? В нашият специален курс "MongoDB - февруари 2020", разбира се. В него ще имате възможност да усвоите работа с MongoDB Shell, с различните типове данни при създаването на схеми, създаване на релации между схемите и извършване на цялостни CRUD операции, както и още много други неща, които ще ви помогнат да изградите пълноценна основа при работа с MongoDB система за бази данни. Запишете се още днес, присъствените места се изчерпват бързо!