C# Advanced (3.0)
Loading...

C# Advanced (3.0)

Кредити 6

За курса

Курсът C# Advanced разглежда .NET платформата, както и работата с езика C# на ниво над началното. Това включва писане на код (coding skills), решаване на проблеми от средно-алгоритмичен характер (problem solving skills), запознаване със стандартните инструменти за работа (.NET Framework), инструменти за текстообработка, линейни и дървовидни колекции и работа с файлове и директории. Обръща се внимание на парадигмата функционално програмиране, както и на основния инструмент залагащ на нея - LINQ за обработване на потоци от данни. В курса ще се разгледа и асинхронно програмиране, а през цялото време на обучение курсистите ще са разделени на отбори, които ще трябва да направят практически проект. Средата за разработка, която ще се използва от трейнърския екип е Microsoft Visual Studio 2015 + JetBrains ReSharper, но всеки курсист е свободен да използва инструменти по предпочитание.

Курсът е част от цялостната програма със C# курсове и уроци за обучение по професия "C# програмист" в Софтуерния университет.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

C# Advanced - септември 2018
5 Лекции Лектор Стамо Петков
C# Advanced - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 447

C# Advanced - януари 2018
4 Лекции Лектор Явор Вълчев
C# Advanced - януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 559

C# Advanced - май 2017
27 Лекции Лектор Валентин Димитров
C# Advanced - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 449

C# Advanced - май 2016
22 Лекции Лектор Ивайло Кенов
C# Advanced - май 2016 Icon

Записани в курса до сега: 370

Advanced C# - февруари 2016
11 Лекции Лектор Иван Йонков
Advanced C# - февруари 2016 Icon

Записани в курса до сега: 387

Advanced C# - септември 2015
10 Лекции Лектор Иван Йонков
Advanced C# - септември 2015 Icon

Записани в курса до сега: 451

Advanced C# - май 2015
10 Лекции
Advanced C# - май 2015 Icon

Записани в курса до сега: 460

Умения, които ще придобиеш

 • Работа със стандартната библиотека на .NET платформата
 • Използване на правилните структури от данни
 • Обръщане на внимание на бързодействието на кода
 • Поглед над граничните случаи
 • Работа с и обработка на низове
 • Основи на функционалното програмиране
 • Работа със стандартната библиотека на .NET платформата
  Използване на правилните структури от данни
 • Обръщане на внимание на бързодействието на кода
  Поглед над граничните случаи
 • Работа с и обработка на низове
  Основи на функционалното програмиране