EF Core / Spring Data
Loading...

EF Core / Spring Data

Ниво: Advanced
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Студентите ще изучават един от посочените курсове, в зависимост от избрания от тях модул:

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения