Hibernate
Loading...

Hibernate

Кредити 15 Ниво: Medium

За курса

В курса "Hibernate" ще разгледаме в детайли работата с една съвременна ORM технология: Hibernate, която е на практика стандарт за ORM в Java приложенията. Hibernate позволява mapping между релационна база и обектно-ориентиран модел (Java класове) чрез подходите "database first" и "code first" и предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата данни и извършване на CRUD операции от Java. Ще демонстрираме утвърдени практики при изграждане на database layer на сложни системи в Java приложения чрез вградени имплементации на шаблона Repository и използването на слой на услугите (Service Layer). По време на курса ще бъде разработен практически екипен Java database проект, който включва практическо използване на различни DB сървъри (SQL Server, MySQL), платформи и технологии за достъп до данни (JDBC, Hibernate и други) и импорт и експорт към различни формати за данни (JSON, XML). Оценяването в курса е на базата на предадени домашни и практически изпит.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Hibernate - юни 2019
12 Лекции Лектор Николай Банкин
Hibernate - юни 2019 Icon

Записани в курса до сега: 103

Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - октомври 2018
11 Лекции Лектор Дончо Минков
Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - октомври 2018 Icon

Записани в курса до сега: 127

Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - март 2018 Icon

Записани в курса до сега: 105

Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - октомври 2017
28 Лекции Лектор Николай Банкин
Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - октомври 2017 Icon

Записани в курса до сега: 53

Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - юни 2017
30 Лекции Лектор Васил Пеевски
Databases Frameworks - Hibernate & Spring Data - юни 2017 Icon

Записани в курса до сега: 86

Databases Advanced - Hibernate - октомври 2016
32 Лекции Лектор Божидар Гевечанов
Databases Advanced - Hibernate - октомври 2016 Icon

Записани в курса до сега: 132

Умения, които ще придобиеш

 • Правилно изграждане на архитектура на приложение
 • Използване на подхода Database First
 • Използване на подхода Code First
 • Работа с бази данни посредством ORM framework
 • Работа с XML и JSON формати на данни
 • Изграждане на връзки между приложение и база данни
 • Правилно изграждане на архитектура на приложение
  Използване на подхода Database First
 • Използване на подхода Code First
  Работа с бази данни посредством ORM framework
 • Работа с XML и JSON формати на данни
  Изграждане на връзки между приложение и база данни

Теми