JavaScript for Front-End
Loading...

JavaScript for Front-End

JavaScript for Front-End Fundamentals

За курса

Курсът "JavaScript for Front-End" се концентрира върху фундаменталните неща, нужни за изграждането на Front-End частта на едно web приложение. Разглеждат се и някои от най-популярните инструменти за стилизация като Bootstrap и CSS препроцесори главно SASS и LESS. В обучението ще се наблегне доста на работата с JQuery библиотеката. Ще се изпълняват HTTP заявки към мобилен Back-End с помощта на AJAX. Също така ще се разглеждат манипулация на DOM елементи и Event-и. В лекциите ще видим няколко други полезни JavaScript библиотеки за най-нужните неща при изграждането на Front-End, като функционалност за Notification, Slider, Sticky Notes и други. По време на курса ще се изграждат приложения, които ще симулират базов Front-End на едно завършено web приложение.

Умения, които ще придобиеш

 • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)

 • Работа с AJAX и HTTP заявки

 • Манипулации на DOM

 • Стилизиране на страници с Bootstrap

Теми

 • 1. Resources
 • 2. JavaScript Syntax
 • 3. Exercise: JavaScript Syntax
 • 4. DOM
 • 5. DOM Manipulations
 • 6. Exercise: DOM Manipulations
 • 7. AJAX
 • 8. Bootstrap
 • 9. Exercise: Bootstrap