Practical Teamwork
Loading...

Practical Teamwork

Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът по практическа работа в екип развива технически, организационни и личностни умения за работа в екип по софтуерен проект. Курсът е силно насочен към практиката и въвлича екипи от студенти в реална разработка на софтуерен проект с предварително зададени технологии (езици за програмиране, платформи за разработка, технологични рамки и стекове от технологии).

В курса се придобиват познания по методологии и инструменти за софтуерна разработка и практически умения за координация на екип, планиране и изпълнение на задачи, изготвяне на прототип на потребителския интерфейс (като част от анализ на изискванията и планиране на разработката), работа със сорс контрол системи, контрол над качеството и други елементи от софтуерното инженерство.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на СофтУни. За да станете част от програмата е необходимо първо да кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. След като преминете успешно през курса и приемния изпит, ще имате възможност се запишете в програмата. Записвайки учебен модул от програмата, вие получавате достъп не само него, но и до учебните ресурси от всички останали активни и изминали обучения, които са част от учебния план.

Архив обучения

Практическа работа в екип - септември 2017  Icon

Записани в курса до сега: 115

Практическа работа в екип с JavaScript - май 2017  Icon

Записани в курса до сега: 84