Practical Teamwork
Loading...

Practical Teamwork

За курса

Курсът по практическа работа в екип развива технически, организационни и личностни умения за работа в екип по софтуерен проект. Курсът е силно насочен към практиката и въвлича екипи от студенти в реална разработка на софтуерен проект с предварително зададени технологии (езици за програмиране, платформи за разработка, технологични рамки и стекове от технологии).

В курса се придобиват познания по методологии и инструменти за софтуерна разработка и практически умения за координация на екип, планиране и изпълнение на задачи, изготвяне на прототип на потребителския интерфейс (като част от анализ на изискванията и планиране на разработката), работа със сорс контрол системи, контрол над качеството и други елементи от софтуерното инженерство.

Теми

  • 1. Course Overview and Resources
  • 2. Source Control Systems and GitHub
  • 3. Requirements and Prototyping
  • 4. Task Management Tools, Kanban, Trello
  • 5. Final Assignment Discussion
  • 6. Final Assignment Discussion
  • 7. Teamwork Defense