Практични умения за общуване
Loading...

Практични умения за общуване

За курса

Развитието и наличието на т. нар. soft skills (социални умения) става все по-важно, както на пазара на труда, така и като основа за успешен и щастлив личен живот.

Програмата и съдържанието на семинарите от поредицата "Практични умения за общуване" са адаптирани за активно занимаващи се с IT. Курсът е подходящ за хора без предварителна теоретична подготовка, както и за такива, които са преминавали през подобни обучения. След приключването му обучаемите ще имат базова компетентност в основните полета на комуникацията и практични умения в някои от тях, ще имат повишена компетентност в разбиране на междуличностните отношения, околните и самите себе си. Ще имат способност да управляват ситуации на общуване.  Заниманията са интерактивни, включващи всички присъстващи.

С цел да се изгради една солидна база в социалната компетентност на обучаемите, в курса ще бъдат застъпени следните теми:

 1. Умения за представяне
 2. Правоговор
 3. Умения за изразяване
 4. Основи на хумора
 5. Чести грешки в междуличностните ваимоотношения
 6. Основи на екипното взаимодействие
 7. Теоретични комуникационни модели
 8. Основи на интелигентното слушане
 9. Основи на публичното говорене
 10. Стрес-дистрес и методи за регулирането им
 11. Структури на публичното представяне
 12. Аспекти на личността, включени в общуването
 13. Видове комуникационни канали
 14. Средства за скъсяване на дистанцията
 15. Основни езици в общуването
 16. Разлики в онлайн и лице-в-лице комуникация
 17. Методи за повишаване на убедителността
 18. Пътища за по-добро разбиране на околните
 19. Развитие на творческите способности
 20. Методи за намаляване на притеснението
 21. Други

Обучението ще се осъществи в 5 последователни семинара със следния график:

 • на 17.04.2014 г. (четвъртък) от 13:00 до 17:30 ч. с почивка от 15:00 до 15:30 ч. Теми от №1 до №5
 • на 22.04.2014 г. (вторник) от 13:00 до 17:00 ч.  с почивка от 15:00 до 15:30 ч. Теми от №6 до №10
 • на 25.04.2014 г.  (петък) от 13:00 до 17:00 ч. Теми от №11 до №15
 • на 29.04.2014 г. (вторник) от 13:00 до 17:00 ч. Теми от №16 до №20
 • на 09.05.2014 г. (петък) от 10:00 до 17:00 ч. Изпит.

Семинарите ще съчетават теоретична и практична част, в която се включват упражнения и игри. След всеки семинар ще има задачи за самостоятелна подготовка. Обучението завършва с практически изпит. До изпит се допускат предалите всички домашни.

За лектора: Станислав Инчовски-Търнин е дипломиран педагог и антрополог с научни публикации по психология, антропология, педагогика и етнология. Носител на първа награда на Травъл ТВ за сценарий; на академична награда на Японското посолство и БАН за ефектно представяне на собствена иновативна научна разработка и др. Има богат опит като презентатор, водил е обучения по презентационни умения на ученици и докторанти. Изнасял е лекции в СУ „Св. Климент Охридски“.  Води курсове по лидерски, социални и комуникационни умения, в които се придържа към формулата 2з+2п=3у (знание + забавление + практика + приключение = успех + умение + удовлетворение). Обучавал е артисти, журналисти, футболисти, програмисти, трейнъри и предприемачи.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Практични умения за общуване (април-май 2014)
4 Лекции Лектор Станислав Капитана
Практични умения за общуване (април-май 2014) Icon

Записани в курса до сега: 77