Technology Fundamentals
Loading...

Technology Fundamentals

Кредити 18

За курса

Курсът "Technology Fundamentals" разширява натрупаните до момента начални умения за писане на програмен код от курса "Основи на програмирането" и запознава с базови техники и инструменти за практическо програмиране отвъд писането на прости програмни конструкции.

Наред с техниките за програмиране курсът развива алгоритмично мислене и изгражда умения за решаване на проблеми чрез работа върху стотици практически упражнения. Всички задачи за упражнения и домашни се оценяват в реално време с автоматизираната SofUni online judge система.

Методиката на обучение е изключително практическа. Изучаваният материал е представен с основна теория, с многобройни примери и огромно количество практически задачи с нарастваща трудност и надграждащи се една след друга, с подробни постъпкови указания. Практическата работа в клас с активната помощ на преподаватели и асистенти (или вкъщи за онлайн студентите) е над 70%.

По време на курса, участниците ще се запознаят с основите на Web разработката, които ще бъдат изучавани чрез практическо опознаване на начина на функциониране на web приложенията в избраното професионално направление и ще добият представа за цялата програма на обучение, която им предстои до получаването на диплома за софтуерен инженер. Курсът завършва с разработка на практически проект от студентите.

Знанията на студентите се оценяват с един междинен изпит по програмиране и с финален практически изпит по програмиране и основи на уеб разработката.

Този курс е част от програмата по Софтуерно инженерство на Софтуерния университет. Ти имаш достъп до ресурсите, но не си записан в програмата. За да се включиш в цялостното обучение по Софтуерно инженерство, кандидатствай за безплатния курс Programming Basics, който ще ти даде основата, над която да надграждаш.

Стани част от общността ни още днес и направи първата крачка по пътя към успеха!

Архив обучения

Technology Fundamentals with PHP - януари 2019
21 Лекции Лектор Веселин Въчев
Technology Fundamentals with PHP - януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 100

Technology Fundamentals with JavaScript - януари 2019
21 Лекции Лектор Ивайло Папазов
Technology Fundamentals with JavaScript - януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 121

Technology Fundamentals with Java - януари 2019
21 Лекции Лектор Иван Иванов
Technology Fundamentals with Java - януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 438

Technology Fundamentals with C# - януари 2019
21 Лекции Лектор Николай Костов
Technology Fundamentals with C# - януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 701

Technology Fundamentals - септември 2018
22 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Technology Fundamentals - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 896

Умения, които ще придобиеш

 • Боравене със стандартната функционалност на програмния език
 • Анализ на сложни проблеми и редуциране до компютърно-изпълними стъпки
 • Изграждане на прости уеб страници с HTML и CSS
 • Взимане на информация от база данни
 • Основи на уеб разработката
 • Разбиране на взаимовръзката между различни IT концепции
 • Боравене със стандартната функционалност на програмния език
  Анализ на сложни проблеми и редуциране до компютърно-изпълними стъпки
 • Изграждане на прости уеб страници с HTML и CSS
  Взимане на информация от база данни
 • Основи на уеб разработката
  Разбиране на взаимовръзката между различни IT концепции

Теми