Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MartinBG avatar MartinBG 2769 Точки

Проблемът е на ред №29 - има излишна проверка дали стрингът се съдържа, при което няма да изведе никакъв резултат, ако го го няма (a трябва да върне "False"):

        case "Start":
          String str = tokens[1];
          if (input.contains(str)) { // Тази проверка предизвиква грешката
            String strToCompare = input.substring(0, str.length());
            if (strToCompare.equals(str)) {
              System.out.println("True");
            } else {
              System.out.println("False");
            }
          }
          break;

 

Между другото, има още една грешка в кода, която тестовете в Judge са пропуснали:

        case "Remove":
          int startIndex = Integer.parseInt(tokens[1]);
          int count = Integer.parseInt(tokens[2]);
          StringBuilder result = new StringBuilder(input);
          result.replace(startIndex, startIndex + count, "");
          System.out.println(result);
          break;

При "Remove" ще се изведе верен резултат, но промененият стринг не се запазва (липсва input = result.toSring();) и кодът работи коректно само ако тази команда не се ползва или е последна.

 

За "Start" може да използваш String#startsWith(String prefix):

      case "Start":
        String str = tokens[1];
        if (input.startsWith(str)) {
          System.out.println("True");
        } else {
          System.out.println("False");
        }
        break;

За "Remove" може да използваш StringBuilder#delete(int start, int end):

      case "Remove":
        int startIndex = Integer.parseInt(tokens[1]);
        int count = Integer.parseInt(tokens[2]);
        input = new StringBuilder(input)
            .delete(startIndex, startIndex + count)
            .toString();
        System.out.println(input);
        break;

 

0