Професионална програма
Loading...
chokokn avatar chokokn 0 Точки

7. Magic Matrices Моля за помощ!

Здравейте колеги!

Дава ми грешка на 3ти и 4ти тест в judge. Моля за някакви насоки.

function magic(input) {
  let sumRow = 0;
  let sumCol = 0;
  let isTrue = false;
  for (let row = 0; row < input.length; row++) {
    for (let col = 0; col < input[row].length; col++) {
      sumRow = sumRow + input[row][col];
    }
    for (let col1 = 0; col1 < input.length; col1++) {
      sumCol = sumCol + input[col1][row];
    }
    if (sumRow !== sumCol) {
      break;
    }
    else {
      isTrue = true;
    }
  }
  console.log(isTrue);
}
Тагове:
0
JavaScript Fundamentals
boykopk avatar boykopk 147 Точки
Трябва да проверяваш сумите на всички редове и всички колони дали са еднакви.
Ето ти един 100/100 вариант:
function magicMatrices(matrix) {
  for (let i = 0; i < matrix.length - 1; i++) {
    let sumROne = matrix[i].reduce((a, b) => a + b, 0);
    let sumRTwo = matrix[i + 1].reduce((a, b) => a + b, 0);
    let sumCOne = 0;
    let sumCTwo = 0;

    for (let j = 0; j < matrix.length; j++) {
      sumCOne += matrix[i][j];
      sumCTwo += matrix[i + 1][j];
    }

    if (sumROne !== sumRTwo || sumCOne !== sumCTwo) {
      return false;
    }
  }

  return true;
}
1