Софтуерно Инженерство
Loading...
kirilof93 avatar kirilof93 1 Точки

Python - Bachelor Party

Здравейте,някой може ли да ми обясни защо на този код получавам 70/100 точки в Джъдж?

sum_singer = int(input())
count_people = 0
money = 0

while True:
  nr_people = input()
  if nr_people == "The restaurant is full":
    break
  elif int(nr_people) >= 5:
    money += 70 * int(nr_people)
    count_people += int(nr_people)
  elif int(nr_people) <5:
    money += 100 * int(nr_people)
    count_people += int(nr_people)

diff = abs(money - sum_singer)
if money - sum_singer > 0:
  print(f"You have {count_people} guests and {diff} leva left.")
else:
  print(f"You have {count_people} guests and {money} leva income, but no singer.")

Test #1 (Incorrect answer)

Time used: 0.093 s

Memory used: 8.18 MB

Test #2 (Incorrect answer)

Time used: 0.040 s

Memory used: 8.20 MB

Test #3 (Incorrect answer)

Time used: 0.009 s

Memory used: 8.18 MB

Тагове:
0
Python
sievrebo avatar sievrebo 2 Точки

sum_singer = int(input())
count_people = 0
money = 0

while True:
    nr_people = input()
    if nr_people == "The restaurant is full":
        break
    elif int(nr_people) >= 5:
        money += 70 * int(nr_people)
        count_people += int(nr_people)
    elif int(nr_people) <5:
        money += 100 * int(nr_people)
        count_people += int(nr_people)

diff = money - sum_singer
if diff >= 0:
    print(f"You have {count_people} guests and {diff} leva left.")
else:
    print(f"You have {count_people} guests and {money} leva income, but no singer.")

0
11/06/2019 23:48:16
sievrebo avatar sievrebo 2 Точки

Здравейте,

Грешката Ви е в  diff  -  не трябва  да е абсолютната стойност. В принта се печата разликата, но тя може да бъде и от по-висока сума за изпълнител  и недостатъчна сума от куверти  - абсолютната стойност дава винаги положително число. Проверката  if money - sum_singer >= 0: принципно е вярна, но трябва да включва и равно .

Мисля,че това е грешката. Коригиран по този начин, кода минава на 100 %.

 

1
11/06/2019 23:47:32