Професионална програма
Loading...
IvailoAvuski avatar IvailoAvuski 0 Точки

Dance Hall - Имам въпроси за задачата.

//Здравейте колеги!Имам следните проблеми с тази задача:Когато се опитвам да изпринтя решението на задачата, конзолата не ми позволява да въведа повече от една стойност, и съответно не ми излиза правилният отговор.

 

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
    double hallLenght, hallWidth, warrdrobeSide;
    cin >> hallLenght, hallWidth, warrdrobeSide;

    double hallArea = (hallLenght * 100) * (hallWidth * 100);
    double warrdrobeArea = (warrdrobeSide * 200) * (warrdrobeSide * 200);
    double benchArea = hallArea / 10;
    double freeSpace = hallArea - warrdrobeArea - benchArea;

    double dancersCount = floor(freeSpace /(7000 + 40));

    cout << dancersCount << endl;


    return 0;
}

Тагове:
0
Programming Basics with C++
p.petrova19 avatar p.petrova19 2 Точки

грешката е в този ред     cin >> hallLenght >> hallWidth >> warrdrobeSide;

0