Софтуерно Инженерство
Loading...
p.petrova19 avatar p.petrova19 2 Точки

toyShop

имам грешка някъде, която не откривам. Моля за малко помощ

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    double price;
    cin >> price;
    int numberPuzzle, numberDolls, numberBears, numberMinions, numberTracks;
    cin >> numberPuzzle >> numberDolls >> numberBears >> numberMinions >> numberTracks;

    double sum = (numberPuzzle * 2.6) + (numberDolls * 3.0) + (numberBears * 4.1) + (numberMinions * 8.2) + (numberTracks * 2.0);
    int sumToys = numberPuzzle + numberDolls + numberBears + numberMinions + numberTracks;

    double discount = 0.0;
    if(sumToys >= 50)
    {
        discount = (sum * 25) / 100;
    }

    double totalPrice = sum - discount;
    totalPrice = totalPrice - (totalPrice * 0.10);

    double finalSum = 0.0;
    cout.setf(ios::fixed);
    cout.precision(2);
    if(totalPrice > price)
    {
        finalSum = totalPrice - price;
        cout << "Yes! " << finalSum << " lv left.";
    }
    else
    {
        finalSum = price - totalPrice;
        cout << "Not enough money! " << finalSum << " lv needed.";
    }

    return 0;
}

 

Тагове:
0
Programming Basics with C++
kolioi avatar kolioi 596 Точки

Не знам какво е условието на задачата, но на този ред

discount = (sum * 25) / 100;

имаш целочислено деление и това е грешка.

0
p.petrova19 avatar p.petrova19 2 Точки

Петя има магазин за детски играчки. Тя получава голяма поръчка, която трябва да изпълни. С парите, които
ще спечели иска да отиде на екскурзия. Да се напише програма, която пресмята печалбата от поръчката.
Цени на играчките:
 Пъзел - 2.60 лв.
 Говореща кукла - 3 лв.
 Плюшено мече - 4.10 лв.

 Миньон - 8.20 лв.
 Камионче - 2 лв.
Ако поръчаните играчки са 50 или повече магазинът прави отстъпка 25% от общата цена. От спечелените
пари Петя трябва да даде 10% за наема на магазина. Да се пресметне дали парите ще ѝ стигнат да отиде на
екскурзия.

 

това е условието дава ми 90/100 и не знам от какво е дори и това да се коригира отново не минава

0
kolioi avatar kolioi 596 Точки

Ами тогава направи проверката така

if(totalPrice >= price)

и трябва да мине.

1