Професионална програма
Loading...
AngelStoianov avatar AngelStoianov 0 Точки

07. World Swimming Record 80/100???

Здравейте,няколко пъти качвам в Джъдж този код и винаги дава 80/100,преди това правих десетки опити и прекарах 4 часа да намеря грешки,накрая го сравних с кода на лектор от 3та група който реши задачата на 15.09. и въпреки всичко пак ми дава 80/100..някой ако може да удари едно рамо :)

package com.company;
import java.util.Scanner;
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);


double recordInSeconds = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
double distanceInMeters = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
double timePerMeterInSeconds = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

double totalTimeInSeconds = distanceInMeters * timePerMeterInSeconds;
double delayCnt = Math.floor(distanceInMeters / 15 ) ;
double delayTimeInSeconds = delayCnt * 12.5;

double result= totalTimeInSeconds + delayTimeInSeconds;
if ( result < recordInSeconds)

{
    System.out.printf("Yes, he succeeded! The new world record is %.2f seconds.", result);
}

else if (result> recordInSeconds)

{
    double timeDifWithRecord = result - recordInSeconds;
    System.out.printf("No, he failed! He was %.2f seconds slower.", timeDifWithRecord);
}
    }
}

Тагове:
0
Programming Basics with Java
skenderskiantonio avatar skenderskiantonio 37 Точки
Best Answer
    if ( result < recordInSeconds)

    {
      System.out.printf("Yes, he succeeded! The new world record is %.2f seconds.", result);
    }

    else //заради ненужната проверка не става нищо, ако резултатът е равен на досегашния рекорд, а трябва да се изведе, че се е провалил

    {
      double timeDifWithRecord = result - recordInSeconds;
      System.out.printf("No, he failed! He was %.2f seconds slower.", timeDifWithRecord);
    }
0
AngelStoianov avatar AngelStoianov 0 Точки

Благодаря,бях подходил само с else в началото,но съм забравил ,че след него не се дава стойност в тези ,,()" скоби.И така съм го подминал като вариант :)

0