Професионална програма
Loading...
CryptosBG avatar CryptosBG 0 Точки

C# Fundamentals - Data Types - 08. Beer Kegs [80/100]

По някаква причина единият резултат от 5-те е грешен и не мога да разбера защо. Всичко ми изглежда наред, когато въведа примерните Input-и се получава, но Judge системата не ми дава 100/100. Кодът ми е:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace DataTypes_8_BeerKegs
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int beerKegs = int.Parse(Console.ReadLine());
      double previousVolume = 0.0;
      string previousModel = "";
      string biggestKeg = "";

      for (int i = 0; i < beerKegs; i++)
      {
        string currentModel = Console.ReadLine();
        double radius = float.Parse(Console.ReadLine());
        double height = int.Parse(Console.ReadLine());

        double currentVolume = 3.14 * radius * radius * height;
        if (currentVolume >= previousVolume)
        {
          biggestKeg = currentModel;
        }
        else
        {
          biggestKeg = previousModel;
        }
        previousModel = currentModel;
        previousVolume = currentVolume;
      }
      if (previousVolume != 0)
      {
        Console.WriteLine(biggestKeg);
      }
    }
  }
}

Благодаря за помощта предварително.

Тагове:
0
Module: C# Advanced
manevpsp avatar manevpsp 8 Точки

Може да разгледаш и моя код :) 

using System;

namespace _08._Beer_Kegs
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int numbersOfBeerKegs = int.Parse(Console.ReadLine());
            double biggestKeg = 0;
            string kegName = string.Empty;
            for (int i = 0; i < numbersOfBeerKegs; i++)
            {
                string modelOfTheKeg = Console.ReadLine();
                double radiusOfTheKeg = double.Parse(Console.ReadLine());
                double heightofTheKeg = double.Parse(Console.ReadLine());

                double volume = Math.PI * radiusOfTheKeg * radiusOfTheKeg * heightofTheKeg;
                if (volume > biggestKeg)
                {
                    biggestKeg = volume;
                    kegName = modelOfTheKeg;
                }
            }
            Console.WriteLine(kegName);
        }
    }
}
 

1