Софтуерно Инженерство
Loading...

On time for the exam

Здравейте,

не мога да хвана в това решение защо има 93 от сто :(

Ако някой има идея - ще се радвам на помощ. Реших я и по друг начин, но тук ме дразни че не виждам.

 

exam_hours = int(input())
exam_minutes = int(input())
arrival_hours = int(input())
arrival_minutes = int(input())

total_exam_min = exam_hours * 60 + exam_minutes
total_arrival_min = arrival_hours * 60 + arrival_minutes
hours_left = 0
min_left = 0

diff = abs(total_exam_min - total_arrival_min)

if total_arrival_min > total_exam_min:
  print("Late")
  if diff >= 60:
    hours_left = diff // 60
    min_left = diff % 60
    if min_left < 10:
      print(f"{hours_left}:0{min_left} hours after the start")
    else:
      print(f"{hours_left}:{min_left} hours after the start")
  else:
    if diff < 10:
      print(f"0{diff} minutes after the start")
    else:
      print(f"{diff} minutes after the start")
elif total_arrival_min == total_exam_min:
  print("On time")

elif total_arrival_min < total_exam_min:
  if diff <= 30:
    print("On time")
    print(f"{diff} minutes before the start")
  else:
    if diff >= 60:
      hours_left = diff // 60
      min_left = diff % 60
      if min_left < 10:
        print("Early")
        print(f"{hours_left}:0{min_left} hours before the start")
      else:
        print("Early")
        print(f"{hours_left}:{min_left} hours before the start")
    else:
      print("Early")
      print(f"{diff} minutes before the start")
Тагове:
0
grishko0o avatar grishko0o 35 Точки
Best Answer

Здравейте, 

"грешката" e в ред 22. Със сегашния вид, ако закъснее с една минута ще има вид : 

01 minutes after the start

а би трябвало да изглежда: 

1 minutes after the start. 

С други думи ред 22 : 

else:
    if diff < 10:
      print(f"0{diff} minutes after the start")
    else:
      print(f"{diff} minutes after the start")

става само 

else: print(f"{diff} minutes after the start")

Както е спазено в ред 44 : 

 else:
      print("Early")
      print(f"{diff} minutes before the start")

 

 

 

0

Ех :)

знаех си, че е някоя дреболия...

Много много благодаря за отделеното време и помощта!

0