Софтуерно Инженерство
Loading...
aquaruiz avatar aquaruiz 130 Точки

На мен ми върнаха един екселски файл, със сгрешените въпроси, в който не пише нито кои са правилните отговори, нито кои са били моите отговори.

0