Професионална програма
Loading...
tanchev avatar tanchev 2 Точки

Methods Lab - 09. Greater of Two Values

1.Greater of Two Values

Create a method GetMax() that returns the greater of two values (the values can be of type int, char or string)

Examples

Input

Output

int

2

16

16

char

a

z

z

string

aaa

bbb

bbb

 

Това ми дава 77/100 и не знам, защо при положение, че кода работи, ако някой е наясно да ми каже, ще съм супер благодарен:

using System;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string command = Console.ReadLine();
      if (command == "int")
      {
        int first = int.Parse(Console.ReadLine());
        int second = int.Parse(Console.ReadLine());
        HigherThenTwo(first, second);
      }
      else if (command == "char")
      {
        char first = char.Parse(Console.ReadLine());
        char second = char.Parse(Console.ReadLine());
        HigherThenTwo(first, second);
      }
      else if (command == "string")
      {
        string first = Console.ReadLine();
        string second = Console.ReadLine();
        HigherThenTwo(first, second);
      }

    }

    static int HigherThenTwo(int first, int second)
    {
    
      int result = 0;
      if (first > second)
      {
        result = first;
      }
      else
      {
        result = second;
      }
      Console.WriteLine(result);
      return result;
    }
    static char HigherThenTwo(char first, char second)
    {
  
      int result;
      if (first > second)
      {
        result = first;
      }
      else
      {
        result = second;
      }
      Console.WriteLine((char)result);
      return (char)result;

    }
    static string HigherThenTwo(string first, string second)
    {
      string result = string.Empty;
      int firstSum = 0;
      int secondSum = 0;
      foreach (char c in first)
      {
        firstSum += c;
      }
      foreach (char c in second)
      {
        secondSum += c;
      }
      if (firstSum > secondSum)
      {
        result = first;
      }
      else
      {
        result = second;
      }
      Console.WriteLine(result);
      return result;
    }

  } 

}

И по интересния факт е, че с готовия мотод за comparison работи и ми дава 100/100:

using System;
namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string command = Console.ReadLine();
      if (command == "int")
      {
        int first = int.Parse(Console.ReadLine());
        int second = int.Parse(Console.ReadLine());
        HigherThenTwo(first, second);
      }
      else if (command == "char")
      {
        char first = char.Parse(Console.ReadLine());
        char second = char.Parse(Console.ReadLine());
        HigherThenTwo(first, second);
      }
      else if (command == "string")
      {
        string first = Console.ReadLine();
        string second = Console.ReadLine();
        HigherThenTwo(first, second);
      }

    }

    static int HigherThenTwo(int first, int second)
    {

      int result = 0;
      if (first > second)
      {
        result = first;
      }
      else
      {
        result = second;
      }
      Console.WriteLine(result);
      return result;
    }
    static char HigherThenTwo(char first, char second)
    {

      int result;
      if (first > second)
      {
        result = first;
      }
      else
      {
        result = second;
      }
      Console.WriteLine((char)result);
      return (char)result;

    }
    static string HigherThenTwo(string first, string second)
    {
      string result = string.Empty;
      int comparison = first.CompareTo(second);
      if (comparison > 0)
      {
        result = first;
      }
      else
      {
        result = second;
      }
      Console.WriteLine(result);
      return result;

   
    }

  }
}

Някакви идеи?

Мерси,

2
Fundamentals Module
Iv_Konov avatar Iv_Konov 383 Точки

Здравей,

 

Обясниха ти проблема с  - "По дефиниция "B" > "A" , както и "B" > "AA"."  Аз ти предлагам един различен варинт за решение. 100/100...

Това е за проба на name1[0]:

===

string name1 = Console.ReadLine();
char n = name1[0];
Console.WriteLine(n);

===

 

и после с:

=

name1[0] > name2[0] ? name1 : name2;

=

 

using System;

namespace _09._Greater_of_Two_Values
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string inputName = Console.ReadLine();
      string name1 = Console.ReadLine();
      string name2 = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine(GameMax(inputName, name1, name2));
    }

    static string GameMax(string inputName, string name1, string name2)
    {
      string result = "";

      switch (inputName)
      {
        case "int":
          result = (Math.Max(int.Parse(name1), int.Parse(name2))).ToString();
          break;
        case "char":
        case "string":
          return name1[0] > name2[0] ? name1 : name2;
        default:
          break;
      }

      return result;
    }
  }
}

 

Поздрави,

Иван

0
MartinBG avatar MartinBG 2783 Точки

@Iv_Konov

Това няма да работи коректно, ако стринговете започват с еднакъв символ и имат разлика по-натам. wink

Например: "Az" и "Aa" или "А" и "Аааааа"

0
Iv_Konov avatar Iv_Konov 383 Точки

@MartinBG,

 

Да, перфектен си! :)

От друга страна, задачата минава с 100/100..:

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1208#8

(може би само първата буква се следи)

 

От друга страна, за да има яснота на задачата, коригирам според дълги string-ве (отново работи 100/100). :)

 

using System;

namespace _09._Greater_of_Two_Values
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string inputName = Console.ReadLine();
      string name1 = Console.ReadLine();
      string name2 = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine(GameMax(inputName, name1, name2));
    }

    static string GameMax(string inputName, string name1, string name2)
    {
      string result = "";

      switch (inputName)
      {
        case "int":
          result = (Math.Max(int.Parse(name1), int.Parse(name2))).ToString();
          break;
        case "char":
        case "string":
          result = StringResult(name1, name2);
          break;
        default:
          break;
      }

      return result;
    }

    static string StringResult(string name1, string name2)
    {
      int shortLength = Math.Min(name1.Length, name2.Length);

      for (int i = 0; i < shortLength; i++)
      {
        if (name1[i] > name2[i])
        {
          return name1;
        }
        else if (name2[i] > name1[i])
        {
          return name2;
        }
      }

      return name1.Length > name2.Length ? name1 : name2;
    }
  }
}

 

 

Поздрави,

Иван

2