Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 2783 Точки

Опитайте с BigDecimal - явно с double се губи точност за някои от тестовете.

Примерно решение.

0