Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 3514 Точки

Опитайте с BigDecimal - явно с double се губи точност за някои от тестовете.

Примерно решение.

0
raywells avatar raywells 0 Точки

вече е решен, благодарение на вас! 

png to ico

0
raywells avatar raywells 0 Точки

вече е решен, благодарение на вас! 

0
18/08/2020 11:38:04