Професионална програма
Loading...
snow27 avatar snow27 16 Точки

https://pastebin.com/FmcpCXxq/

0
21/10/2020 10:06:26
Julianh12 avatar Julianh12 2 Точки

Ето ви едно друго решение,работя със стрингове и накрая правя един лист от всички с всички изброение думи,само че със сменени букви и конвертирани числа в символи:

 

new_list=input().split(" ")

empty_string=''
empty=""
index=0
top_list=[]
for i in range(len(new_list)):
  string = new_list[i]
  for ch in string:
    if ch.isdigit()==True:
      empty_string+=ch

  empty_string = chr(int(empty_string))
  empty += ''.join(i for i in string if not i.isdigit())
  empty = empty[-1] + empty[1:-1] + empty[0]
  top_list.append(empty_string + empty)
  empty_string=''
  empty=''
for i in range(len(top_list)):
  print(top_list[i],end=' ')

0