Професионална програма
Loading...
Vesolini avatar Vesolini 7 Точки

06. Balanced Brackets

Здравейте банда! Може ли някой да ми помогне да разбера къде греша. Judge ми дава 85/100

https://pastebin.com/CckYHSD3

 

6.   Balanced Brackets

You will receive n lines. On those lines, you will receive one of the following:

  • Opening bracket – “(“,
  • Closing bracket – “)” or
  • Random string

Your task is to find out if the brackets are balanced. That means after every closing bracket should follow an opening one. Nested parentheses are not valid, and if two consecutive opening brackets exist, the expression should be marked as unbalanced.

Input

  • On the first line, you will receive n – the number of lines, which will follow
  • On the next n lines, you will receive “(”, “)” or another string

Output

You have to print “BALANCED”, if the parentheses are balanced and “UNBALANCED” otherwise.

Constraints

  • n will be in the interval [1…20]
  • The length of the stings will be between [1…100] characters

Examples

Input

Output

 

Input

Output

8

(

5 + 10

)

* 2 +

(

5

)

-12

BALANCED

 

6

12 *

)

10 + 2 -

(

5 + 10

)

 

 

UNBALANCED

Тагове:
1
Module: C# Advanced
vvsvvs avatar vvsvvs 3 Точки

Ето разшифровано условието на задачата

Комбинации хх(xx; xx(xx(xx; xx)xx; xx(xx)xx)xx са UNBALANCED - отваряща скоба без затваряща, две последователни отварящи скоби, първа появила се скоба е затваряща, две последователни затварящи скоби. Да се обърне внимание на ситуацията - първа отваряща скоба без изобщо да има други скоби - UNBALANCED 

с x е заместен всеки символ различен от '('  или ')', както и отсъствие на символ - "(xx" и "xx(xx" е едно и също

 

Ето две решения: https://pastebin.com/Jht7wJMs

https://pastebin.com/paPLAgb6

Второто брои появяванията на каквато и да е скоба. Ако скобата е отваряща се проверява дали брояча на появявания е нечетно число - ако е четно, значи отварящата скоба не си е на мястото и съответно UNBALANCED. Аналогично за затваряща скоба - тя трябва винаги да е на четна позиция. Остава случая котаго има отваряща скоба на нечетна позиция, но няма затваряща след нея - това го следя с една булева променлива. Променливата получава true при отваряща скоба и false при затваряща. Ако след края на цикъла тя е true значи UNBALANCED.    

 

 

 

0
04/05/2021 14:25:12