Професионална програма
Loading...
vonrepiks avatar vonrepiks 6 Точки

Задача "Time + 15 Minutes" в Simple Conditional Statements

Здравейте,

моля някой да ми помогне със старта на тази задача:

"Да се напише програма, която въвежда час и минути от 24-часово денонощие и изчислява колко ще е часът след 15 минути. Резултатът да се отпечата във формат hh:mm. Часовете винаги са между 0 и 23, а минутите винаги са между 0 и 59. Часовете се изписват с една или две цифри. Минутите се изписват винаги с по две цифри, с водеща нула когато е необходимо."

, не мога да измисля, как да обединя двете числа в DateTime формат.

Моля за подсказка, не за решение.

Поздрави,

Тагове:
0
Programming Basics
jaki52 avatar jaki52 3 Точки

using System;

namespace Time___15_Minutes
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double hours = double.Parse(Console.ReadLine());
            double minutes = double.Parse(Console.ReadLine());

            minutes = 15 + minutes;

            if (minutes >= 60)
            {
                minutes %= 60;
                hours += 1;
            }

            if (hours >= 24)
            {
                hours = 0;
            }
            if (minutes < 10)
            {
                Console.WriteLine($"{hours}:0{minutes}");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"{hours}:{minutes}");
            }
        }
    }
}

 

0