Input string was not a corect format-Error - Софтуерен университет

+ Нов въпрос
VladimirPetukhov avatar VladimirPetukhov 17 Точки

Input string was not a corect format-Error

Здравейте тази грешка ми се появява след въвеждането на входните данни за всяка задача от този тип.Не мога да рзбера какво става;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Logistics
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var n = int.Parse(Console.ReadLine());
            var count = n;
            var sumTons = 0;
            var midllePrice = 0;
            var microbus = 0; var percentMicrobus = 0;
            var truck = 0; var percentTruck = 0;
            var train = 0; var percentTrain = 0;
            //double sum = 0;

            for (int i = 1; i < 1000; i++)
            {
                count = int.Parse(Console.ReadLine());
                sumTons += count;
                if (count <= 3)
                {
                    microbus += count;
                    percentMicrobus = microbus / sumTons * 100;
                }
                else if (count >= 4 && count <= 11)
                {
                    truck += count;
                    percentTruck = (truck / sumTons) * 100;
                }
                else
                {
                    train += count;
                    percentTrain = train / sumTons * 100;
                }
                midllePrice = (microbus * 200 + truck * 175 + train * 120) / sumTons;
            }
            Console.WriteLine(midllePrice);
            Console.WriteLine(percentMicrobus);
            Console.WriteLine(percentTruck);
            Console.WriteLine(percentTrain);
        }
    }
}

Тагове:
koksibg avatar koksibg 716 Точки
Best Answer

Условие на конкретната задача:

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/359#3

Моето решение:

https://pastebin.com/NbrK5S1m

Други решения на колеги от форума:

https://softuni.bg/forum/13178/programming-basics-exam-20-november-2016-evening-04-logistics

А е възможно, но не знам дали при теб е така, да не си си задал съответните настройки за солюшъна - при стартиране на дадена задача от него да се стартира тя, а не първата. 

0
martinml avatar martinml 52 Точки

Коя задача е това? Пробвай да използваш double вместо int

0