Задача "01. Dance Hall" от "Programming Basics Exam - 23 July 2017" - Софтуерен университет

Задача "01. Dance Hall" от "Programming Basics Exam - 23 July 2017" - Софтуерен университет

+ Нов въпрос
MariyanaTodorova avatar MariyanaTodorova 1 Точки

Задача "01. Dance Hall" от "Programming Basics Exam - 23 July 2017"

Колеги,

моля за помощ за решението на тази задача https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/715#0.

Това е моето решение:

using System;
 
namespace Butterfly
{
    class Butterfly
    {
        static void Main()
        {
            double L = double.Parse(Console.ReadLine());
            double W = double.Parse(Console.ReadLine());
            double A = double.Parse(Console.ReadLine());
 
            double zala = (L * 100* (W * 100);
            double garderob = (200 * 200);
            double pejka = zala / 10;
            double tanci = zala - garderob - pejka;
            double tanciori = tanci / (40 + 7000);
 
            Console.WriteLine(Math.Floor(tanciori));
        }
    }
}

Благодаря предварително! (( :

 

 

Тагове:
0
Основи на програмирането 14/09/2017 11:55:38
MariyanaTodorova avatar MariyanaTodorova 1 Точки

Благодаря за помощта и бързият отговор!

Няма да го мисля И тази нощ ;)

0
14/09/2017 00:29:27