[Homework] Programming Fundamentals  - Arrays Exercises - Задача {8} -  Most Frequent Number - Софтуерен университет

[Homework] Programming Fundamentals - Arrays Exercises - Задача {8} - Most Frequent Number - Софтуерен университет

+ Нов въпрос
icowwww avatar icowwww 869 Точки
Best Answer

for (int j = i + 1; j < numbers.Length - 1; j++)

Не въртиш цикъла до края ->for (int j = i + 1; j < numbers.Length; j++)

Тук  int mostFrequentNumber = 0; 

Трябва да зададеш първото число в случай, че няма число което да се повтаря -> int mostFrequentNumber = numbers[0];

https://pastebin.com/SWhM8K6f

0
12/10/2017 13:11:18
spzvtbg avatar spzvtbg 581 Точки

Сетни си пътвоначално бесткаунтера да ти е едно защото като вземеш първото число дори да се повтаря го има веднъж  така при намиране на такова число вече е 2 и последната проверка ти е излишна според мен ако каунтера е равен да се бреиква.

0