Lists Lab ex4. Split By Word Casing (Java) - Софтуерен университет

Lists Lab ex4. Split By Word Casing (Java) - Софтуерен университет

+ Нов въпрос
AtanasYordanov avatar AtanasYordanov 8 Точки

Здравейте,

Проблемът е, че не проверяваш за празни думи. Вкарай още една проверка:   !word.isEmpty()


if (word.toUpperCase().equals(word) && !isMixed && !word.isEmpty()){
 upperCaseWords.add(word);
} else if (word.toLowerCase().equals(word) && !isMixed && !word.isEmpty()) {
    lowerCaseWords.add(word);
} else if (!word.isEmpty()){
    mixedCaseWords.add(word);
}
0
Georgieva_Nadezhda avatar Georgieva_Nadezhda 4 Точки

Не е в това проблема. Пак дава 75/100 и не минава 4 тест

0
Georgieva_Nadezhda avatar Georgieva_Nadezhda 4 Точки

ДА, прави сте. Благодаря :)

0
22/10/2017 12:00:03