Currency Converter - къде греша? - Софтуерен университет

Currency Converter - къде греша? - Софтуерен университет

+ Нов въпрос
blaga_ivanova avatar blaga_ivanova 0 Точки

Currency Converter - къде греша?

Това ми е решението, но ми дава 80/100 точки в Judge.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var a = double.Parse(Console.ReadLine());
            var vhod = Console.ReadLine();
            var izhod = Console.ReadLine();
      
            if (vhod == "USD")
            
                if (izhod == "BGN")
                {
                    Console.WriteLine("{0}", Math.Round(a * 1.79549, 2));
                }

                if (vhod == "BGN")
                
                    if (izhod == "EUR")
                    {
                        Console.WriteLine("{0}", Math.Round(a / 1.95583, 2));
                    }
                    if (vhod == "EUR")
                    
                        if (izhod == "GBP")
                        {
                            Console.WriteLine("{0}", Math.Round(a / 2.53405 * 1.95583, 2));
                        }

                        if (vhod == "USD")
                        
                            if (izhod == "EUR")
                            {
                                Console.WriteLine("{0}", Math.Round(a / 1.95583 * 1.79549, 2));
                            }
                        }
                    }
                }
 

 

 

 

Тагове:
VasilValchanov avatar VasilValchanov 433 Точки

Трябва да направиш if-ове за 4-те възможни входове и 4-те възможни изхода а не за определени случаи.

0
bubalik avatar bubalik 17 Точки

За вход USD ти трябва още изход GBP, за вход BGN ти трябват изходи за USD и GBP, за вход EUR ти трябват изходи за USD и BGN,и за вход GBP ти трябват трите възможни изхода - USD, BGN, EUR.

0
filip4o avatar filip4o 2 Точки

Логиката на решението е следната,

конвертирай, входа(BGN USD EUR GBP) в лв,

това е базова валута,

нея конвертираш спрямо изхода който желаеш.

0