Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Iliqni6e avatar Iliqni6e 0 Точки

Cake задача от упражнение Programming basics 2018

Може ли някой да ми каже къде е проблема на задачата .Judge ми дава 61%.А задачата работи.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace cake
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int width = int.Parse(Console.ReadLine());
            int depth= int.Parse(Console.ReadLine());
            int pieces = width * depth;
            
            while (pieces >= 0)
            {
                string take = Console.ReadLine();
                if (take == "stop") break;
                pieces -= int.Parse(take);
               
            }
            if (pieces >= 0)
            {
                Console.WriteLine($"{pieces} pieces are left.");               
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"No more cake left! You need {pieces*-1} pieces more.");
            }
        }
    }
}
 

Тагове:
The_assassin avatar The_assassin 158 Точки

if (take == "stop")  »» if (take.ToLower() == "stop")

 if (pieces >= 0)  »»  if (pieces > 0)

0