Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
fumanbest avatar fumanbest 6 Точки

Неясно изречение

   For this function you need to create three functions with the same name and different signatures.

Може ли някой да поясни, какво точно се подразбира от израза "различни сигнатури/подписа" ? 

Понеже в изречението пише, че трябва да се създадат три функции със същото име. Къде би могла да бъде разликата тогава ? 

Тагове:
0
Общи приказки
KeepCoding avatar KeepCoding 311 Точки

За сигнатура на функция се приема: името на функцията, броят на параметрите, типът на параметрите. Част от сигнатурата на функцията НЕ е какво връща функцията и НЕ са имената на параметрите.

Ето няколко примера

int functionName(int param1, int param2)

string functionName(int param2, int param1)

Тези две функции, макар и да връщат различни типове данни и да имат различни имена на параметрите, ще се считат за еднакви и ще даде грешка. Но пък тези функции ще се считат за различни:

int functionName(int param1, string param2)

int functionName(int param1)

int functionName(string param1, int param2)

Да имаш различни варианти на една функция означава да се прави "overload" на нея (не знам как е на български).

2
fumanbest avatar fumanbest 6 Точки

Благодаря !

0