Изображение с вграден watermark

Използвах следния код за да получа изображение с вграден watermark:

<?php
$filename=$_REQUEST['filename'];
$imgpath="images/";
$imgpath = $imgpath.$filename;
header('content-type: image/jpeg');
$watermarkfile="images/watermark.png";
$watermark = imagecreatefrompng($watermarkfile);
list($watermark_width,$watermark_height) = getimagesize($watermarkfile);
$image = imagecreatefromjpeg($imgpath);
$size = getimagesize($imgpath);
$dest_x = $size[0] - $watermark_width - 15;
$dest_y = $size[1] - $watermark_height - 15;
imagecopy($image, $watermark, $dest_x, $dest_y, 0, 0, $watermark_width, $watermark_height);
imagejpeg($image);
imagedestroy($image);
imagedestroy($watermark);
?>

Това работи. Реших да усложня малко нещата. създадох файл fext.txt в същата директория, със съдържание:

blalala
watermark.png
blalala

A php кода промених така:

<?php
$filename=$_REQUEST['filename'];
$imgpath="images/";
$imgpath = $imgpath.$filename;
header('content-type: image/jpeg');
$myFile = "text.txt";
    $lines = file($myFile);
$edno = $lines[1];
$watermarkfilе="images/";
$watermarkfile = $watermarkfilе.$edno;

$watermark = imagecreatefrompng($watermarkfile);
list($watermark_width,$watermark_height) = getimagesize($watermarkfile);
$image = imagecreatefromjpeg($imgpath);
$size = getimagesize($imgpath);
$dest_x = $size[0] - $watermark_width - 15;
$dest_y = $size[1] - $watermark_height - 15;
imagecopy($image, $watermark, $dest_x, $dest_y, 0, 0, $watermark_width, $watermark_height);
imagejpeg($image);
imagedestroy($image);
imagedestroy($watermark);
?>

Това не работи - връща основното изображение но без watermark-a. В error_log дава:

PHP Warning:  imagecreatefrompng(images/watermark.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/mysite/public_html/opit9/watermark.php on line 11

Та въпроса ми е къде греша? Благодаря предварително за всяко мнение.