Малък проблем със Задача 2D Rectangle Area. По точно условието.

Мисля че е добре да го спомена, за да помогна на други, които си блъскат главата. Защо отговора (решението) не го приема системата за оценяване, а локално работи перфектно?

Може да не е грешка, а просто малко объркване в синхронизацията.

Ето докъде стигнах.

След написване на кода и изпращане в Judge, все ми появяваше грешка на решението. но програмата работеше добре локално. След малко ровене  по условието и детайли на грешката установих, че в условието не спометато (пропуснато), че трябва принтираните данни да бъдат форматирани с точност до 2-рия знак след десетичната запетая (точка)...

Дано съм полезен