Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Yoanaaa09 avatar Yoanaaa09 0 Точки

Задачата с благотворителността...Когато въведа цифрите : 20, 8, 14, 30 ,16 се очаква резултат 119728.00. А аз получавам 136832.00. Къде ми е грешката?

using System;

namespace CHARITY
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int daysCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int backersCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int cakesCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int wafflesCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int pancakesCount = int.Parse(Console.ReadLine());

            double cakesSum = cakesCount * 45;
            double wafflesSum = wafflesCount * 5.80;
            double pancakesSum = pancakesCount * 3.20;

                double onedaySum = (cakesSum + wafflesSum + pancakesSum) * backersCount;
            double totalSum = onedaySum * daysCount;
            double result = totalSum - (1/8 * totalSum);
            Console.WriteLine($"{result:f2}");

        }
    }
}
 

0
C# OOP Basics 10/02/2019 22:07:01
chrisi2712 avatar chrisi2712 174 Точки

Здравейте,бяхте допуснали грешка в изчислението на резултата.Поправих кода и сега е 100/100

 

using System;

namespace CHARITY
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int daysCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int backersCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int cakesCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int wafflesCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            int pancakesCount = int.Parse(Console.ReadLine());

            double cakesSum = cakesCount * 45;
            double wafflesSum = wafflesCount * 5.80;
            double pancakesSum = pancakesCount * 3.20;

                double onedaySum = (cakesSum + wafflesSum + pancakesSum) * backersCount;
            double totalSum = onedaySum * daysCount;
            double result = totalSum - (totalSum/8);
            Console.WriteLine($"{result:f2}");

        }
    }
}

0