Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
polinausheva123 avatar polinausheva123 2 Точки

c# Common Elements - Tech fundamentals

Здрасти хора, може ли да ми покажете къде бъркам, това е условието:

Write a program, which prints common elements in two arrays.

You have to compare the elements of the second array to the elements of the first.
 

И задачката:

using System;
using System.Linq;

namespace ConsoleApp59
{
    class Program

        static void Main(string[] args)
        {
            string[] arr1 = Console.ReadLine().Split().ToArray();
            string[] arr2 = Console.ReadLine().Split().ToArray();

            bool obshti = arr1.Intersect(arr2).Count() > 0;
            string[] commonElements = arr1.Intersect(arr2).ToArray();

            Console.WriteLine(commonElements);
          
        }
    }
}
 

Тагове:
0
Technology Fundamentals
Petya_koleva avatar Petya_koleva 80 Точки
Best Answer

Здравей! Аз съм я решила с цикли. Ще споделя моето решение, надявам се да ти е от полза.

https://pastebin.com/rKEcMDfg

0
Petya_koleva avatar Petya_koleva 80 Точки

Радвам се, че съм ви била от помощ!

0
emo.999 avatar emo.999 398 Точки

Мисля, че целта на тази задача, както и на останалите е да се упражнява обхождането по масивите и работата с тях.

Опитай се да я решиш с цикли. Държавните методи има време да ги използваш.

0