Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Hristo13 avatar Hristo13 165 Точки

Грешката ти е в метода за проверка дали паролата е само от цифри и букви.

0
VasilK avatar VasilK 37 Точки
import java.util.*;

public class Pass_Validator {


  public static void main(String[] args) {

    Scanner scanner = new Scanner( System.in );
    String pass = scanner.nextLine();

    List<String> list = new ArrayList<String>();
    list.add(passLenght(pass));
    list.add(lettersDigits(pass));
    list.add(digitsNumber(pass));

    int count = 0;
    for (int i = 0; i < list.size(); i++){
      if(list.get(i) != "valid"){
        System.out.println(list.get(i));
        count++;
      }
    }

    if (count == 0){
      System.out.println("Password is valid");
    }

  }

  static String passLenght( String lenRule){
    if(lenRule.length() >= 6 && lenRule.length() <= 10 ){
      return "valid";
    } else {
      return "Password must be between 6 and 10 characters";
    }
  }

  static String lettersDigits(String content) {
    if (content.matches( "[a-zA-Z0-9]*" )) {
      return "valid";
    } else {
      return "Password must consist only of letters and digits";
    }
  }

  static String digitsNumber( String numbers) {
    int a = numbers.replaceAll("\\D", "").length();
    if (a >= 2) {
      return "valid";
    } else {
      return "Password must have at least 2 digits";
    }
  }

}
0
19/02/2019 12:15:35