[Exam Problems] C# OOP Basics Exam - Problem - SoftUniRestaurant

Някой пази ли си решение на въпросния изпит, не взимам максимален брой точки и бих искал да сверя решението си. Благодаря.