Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
ivaylo9 avatar ivaylo9 0 Точки

07.Furniture

Здравейте имам проблем със 7ма задача от Exercise: Objects and DOM.

Judge ми казва "Unexpected error: Cannot read property 'innerHTML' of undefined" с 0/100 точки , а при мен кода си работи без проблем.

https://pastebin.com/j8k59pg0 Извинявам се за лошия код , но от днес пиша на JS .

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1426#6 -> линк към задачата

 

Тагове:
0
JavaScript Fundamentals 13/05/2019 20:37:39
mitkop avatar mitkop 1 Точки

Трябва да ги кажа, че доста сложен код,

опростих го малко, направих промени към по-стар JS и то тръгна.

Не съм сигурен, но е проблем moethod append, вместо appendChild

function solve() {

 // let inputField = document.getElementsByTagName('textarea')[0];

 document
  .getElementsByTagName('button')[0]
  .addEventListener("click", generate);
 // generateButton.addEventListener("click", generate);

 document
  .getElementsByTagName('button')[1]
  .addEventListener("click", buy);
 // buyButton.addEventListener("click", buy);

 function generate(e) {

  let objects = JSON.parse(
   document
    .getElementsByTagName('textarea')[0]
    .value
  );
  // objects.forEach(obj => objectGenerator(obj))
  objects.forEach(function (obj) { objectGenerator(obj) })

 }

 function objectGenerator(obj) {
  // let name = obj.name;
  // let img = obj.img;
  // let price = obj.price;
  // let decFactor = obj.decFactor;

  // let tbodyElement = document.getElementsByTagName('tbody')[0];

  let trElement = document.createElement('tr');
  let imgElementTd = document.createElement('td');
  // let imgElement = document.createElement('img');
  // imgElement.src = img;
  imgElementTd.innerHTML = '<img src="' + obj.img + '">';

  document
   .getElementsByTagName('tbody')[0]
   .appendChild(trElement);

  // tbodyElement.appendChild(trElement);
  // trElement.append(imgElementTd);
  trElement.appendChild(imgElementTd);

  let nameElementTd = document.createElement('td');
  let nameElementP = document.createElement('p');


  nameElementP.textContent = obj.name;
  nameElementTd.appendChild(nameElementP);
  trElement.appendChild(nameElementTd);


  let priceElementP = document.createElement('p');
  priceElementP.textContent = obj.price;

  let priceElementTd = document.createElement('td');
  priceElementTd.appendChild(priceElementP);

  trElement.appendChild(priceElementTd);

  let decFactorElement = document.createElement('td');
  let decFactorElementP = document.createElement('p');

  decFactorElementP.textContent = obj.decFactor;
  // decFactorElement.append(decFactorElementP);
  decFactorElement.appendChild(decFactorElementP);
  trElement.appendChild(decFactorElement);

  // document
  //  .createElement('input')
  //  .type = 'checkbox';
  // checkBox.type = 'checkbox';
  let checkBoxTd = document.createElement('td');
  checkBoxTd.innerHTML = '<input type="checkbox">';
  // trElement.append(checkBoxTd);
  trElement.appendChild(checkBoxTd);

 }

 function buy(e) {
  let boughtFurniture = [];
  let totalPrice = 0;
  let avgDecFactor = 0;
  let count = 0;

  let allTr = Array.from(document.getElementsByTagName('tr'));
  // console.log(allTr[2].children[4].children[0]);
  for (let i = 2; i < allTr.length; i++) {

   if (allTr[i].children[4].children[0].checked) {
    count += 1;
    boughtFurniture.push(allTr[i].children[1].textContent);
    totalPrice += +allTr[i].children[2].textContent;
    avgDecFactor += +allTr[i].children[3].textContent;

   }
   // console.log(boughtFurniture);
  }

  avgDecFactor = avgDecFactor / (count);
  // avgDecFactor = (avgDecFactor / (allTr.length - 2)).toFixed(2);

  document
   .getElementsByTagName('textarea')[1]
   .value =
   "Bought furniture: " +
   boughtFurniture.join(', ') +
   "\nTotal price: " +
   totalPrice.toFixed(2) +
   "\nAverage decoration factor: " +
   avgDecFactor;
 }

}

 

0
ivaylo9 avatar ivaylo9 0 Точки

Благодаря

0