Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
dimitarg92 avatar dimitarg92 0 Точки

Vegetable Market Java

Здравейте, 

като въведа числата зададени, като примерни всичко е точно и получавам очаквания резултат, но в Judge ми дава 20/100, 

Защо?

Благодаря!

import java.util.Scanner;
public class vegetableMarket {
  public static void main(String[] args) {

      Scanner scan = new Scanner(System.in);

      double priceForKgVegetables = Double.parseDouble(scan.nextLine());
      double priceForKgFruits = Double.parseDouble(scan.nextLine());
      int totalKgOfVegetables = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      int totalKgOfFruits = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      double vegetablesCost = priceForKgVegetables * 10;
      double fruitsCost = priceForKgFruits * 10;

      double totalIncomeOfFruitsAndVegetables = vegetablesCost + fruitsCost;

      System.out.printf("%.2f", totalIncomeOfFruitsAndVegetables / 1.94);

  }
}
Тагове:
0
Programming Basics
mark79 avatar mark79 634 Точки

Здравей,

трябва да умножиш цената на плодовете и зеленчуците по съотвените килограми прочетени на входа, а не * 10, както е при теб.

Ето така:

    double vegetablesCost = priceForKgVegetables * totalKgOfVegetables;
    double fruitsCost = priceForKgFruits * totalKgOfFruits;

Поздрави :)

0
13/09/2019 22:51:55