Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
desidesss avatar desidesss 0 Точки

Какво означават тези грешки?

Моя въпрос  е следния:

Работеща програма,при въвеждане в https://judge.softuni.bg ми дава следните грешки,какво означават:

Test #9 (Incorrect answer)

Time used: 0.050 s

Memory used: 0.86 MB

Test #10 (Incorrect answer)

Time used: 0.044 s

Memory used: 0.86 MB

import java.util.Scanner;Това е програмата

public class GodzilaKong {
  public static void main(String[] args) {

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    double budgetFilm = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    int numberActors = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    double priceClothing = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double decor = budgetFilm *0.1;
    double sumClothing = numberActors *priceClothing;
    if (numberActors>150){
      sumClothing = sumClothing - 0.1*sumClothing;
    }
    double costs = decor + sumClothing;
    if(budgetFilm >costs){
      System.out.println("Action!");
      System.out.printf("Wingard starts filming with %.2f leva left.",budgetFilm-costs);


    }else {
      System.out.println("Not enough money!");
      System.out.printf("Wingard needs %.2f leva more.",Math.abs(budgetFilm-costs));


    }
  }
}
Тагове:
svetoslav_0 avatar svetoslav_0 1005 Точки

Incorrect answer означава, че при някакви обстоятелства програмата ти не работи както трябва. Тоест пропускаш нещо. В твоя случай грешката се състои в следното: ако бюджетът е равен на разходите, то все пак могат да снимат филм. А при теб това може да стане само ако бюджетът е по-голям. Или с други думи в крайните проверки трябва бюджетът да е по-голям или равен, а не само по-голям.

0
desidesss avatar desidesss 0 Точки

Благодаря много!

0