Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Rosen00 avatar Rosen00 11 Точки

Проблем с задача "Scholarship"

Здравейте,

Judge ми дава 93/100 точки на тази задача, а никъде не мога да открия грешка. Ще се радвам ако някой помогне.

using System;

namespace Scholarship
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double income = double.Parse(Console.ReadLine());
            double grade = double.Parse(Console.ReadLine());
            double minimalSalary = double.Parse(Console.ReadLine());

            double socialSchoolarship = minimalSalary * 0.35;
            double excellentSchoolarship = grade * 25;

            if (income < minimalSalary && grade >= 4.50 && grade < 5.50)
            {
                Console.WriteLine($"You get a Social scholarship {Math.Floor(socialSchoolarship) } BGN");
            }
            else if (income > minimalSalary && grade > 5.49)
            {
                Console.WriteLine($"You get a scholarship for excellent results {Math.Floor(excellentSchoolarship)} BGN");
            }
            else if (income < minimalSalary && grade > 5.49 && excellentSchoolarship >= socialSchoolarship)
            {
                Console.WriteLine($"You get a scholarship for excellent results {Math.Floor(excellentSchoolarship)} BGN");
            }
            else if (income < minimalSalary && grade > 5.49 && excellentSchoolarship < socialSchoolarship)
            {
                Console.WriteLine($"You get a Social scholarship {Math.Floor(socialSchoolarship) } BGN");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("You cannot get a scholarship!");
            }
        } 
    }
}

Тагове:
siyana201216 avatar siyana201216 5 Точки

там където insome < minimalSalary сложи и на 2те места по едно = и ще мине 100 процента

1
Rosen00 avatar Rosen00 11 Точки

Много Ви благодаря!

0
StefanD avatar StefanD 2 Точки

Това беше много яка задача!

0