Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
dimitarg92 avatar dimitarg92 0 Точки

World Swimming Recor Java.

При въвеждане на вторите примерни стойности на променливите  резултата е напълно различен от очаквания.

Проблем с въвеждане на първите няма.

Къде е проблема?

Благодаря!

 

 

import java.util.Scanner;
public class WorldSwimmingRecord {
  public static void main(String[] args) {

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    double worldRecord = Double.parseDouble(sc.nextLine());
    double meters = Double.parseDouble(sc.nextLine());
    double timeInSecsFor1meter = Double.parseDouble(sc.nextLine());

    double swimmingDistance = meters * timeInSecsFor1meter;
    double additionalTime = meters / 15 * ( 12.5 );
    double totalTime = swimmingDistance + additionalTime;
    double timeLeft = totalTime - worldRecord;

    if (worldRecord < totalTime) {
      timeLeft = totalTime - worldRecord;
      System.out.printf("No, he failed! He was %.2f seconds slower.", timeLeft);
    }else{

      System.out.printf("Yes, he succeeded! The new world record is %.2f seconds.", timeLeft);

      }
                  }  }

 

Тагове:
skenderskiantonio avatar skenderskiantonio 19 Точки

import java.util.Scanner;
public class WorldSwimmingRecord {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double worldRecord = Double.parseDouble(sc.nextLine());
        double meters = Double.parseDouble(sc.nextLine());
        double timeInSecsFor1meter = Double.parseDouble(sc.nextLine());

        double swimmingDistance = meters * timeInSecsFor1meter;
        double additionalTime = Math.floor(meters / 15) * ( 12.5 );//Трябва да закръглиш надолу забавянията (пише си го в условието)
        double totalTime = swimmingDistance + additionalTime;
        double timeLeft = totalTime - worldRecord;

        if (worldRecord <= totalTime) {//Проваля се дори ако времето му е точно колкото рекорда
            timeLeft = totalTime - worldRecord;//Вече си пресметнал timeLeft като totalTime - worldRecord и тази линия от кода е напълно ненужна
            System.out.printf("No, he failed! He was %.2f seconds slower.", timeLeft);
        }else{

            System.out.printf("Yes, he succeeded! The new world record is %.2f seconds.", totalTime);//Тук трябва да напишеш новия рекорд(totalTime), а не разликата между новия рекорд и предишния(timeLeft)

            }
                           

 

        }

 

    }

0