Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
TeodorStefanovPld avatar TeodorStefanovPld 1278 Точки

&& е логическо и.

тоест ако направииш условие  годините  да са минимум 20 и града да е софия това ще изглежда :

if(age=20 && town="Sofia")

{

 doSomething()...

}

|| е логическо или тогава логиката ще е или годините да са 20 или града да е София 

if(age=20 || town="Sofia")

{

 doSomething()...

}

като тея оператори имат побитови еквиваленти & | 

0