Кога ще отворят Programming Basics Online Exam - 2 and 3 November 2019 за практика?

Кога ще отворят Programming Basics Online Exam - 2 and 3 November 2019 за практика?