Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Alek_nik97 avatar Alek_nik97 0 Точки

Задача 02. Cinema

Здравейте, колеги имам проблем със следната задача :

В една кинозала столовете са наредени в правоъгълна форма в r реда и c колони. Има три вида прожекции с билети на различни цени:

 • Premiere – премиерна прожекция, на цена 12.00 лева.
 • Normal – стандартна прожекция, на цена 7.50 лева.
 • Discount – прожекция за деца, ученици и студенти на намалена цена от 5.00 лева.

Напишете програма, която чете тип прожекция (стринг), брой редове и брой колони в залата (цели числа), въведени от потребителя, и изчислява общите приходи от билети при пълна зала. Резултатът да се отпечата във формат като в примерите по-долу, с 2 знака след десетичната точка. 

Това е кода , но не печата нищо :

import java.util.Scanner;

public class Cinema {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    String projections = scanner.nextLine();
    int rows = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int columns = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    double income;
    if ("Premiere".equals(projections)) {
      income = rows * columns * 12;
    } else if ("Normal".equals(projections)) {
      income = rows * columns * 7.50;
    } else if ("Discount".equals(projections)) {
      income = rows * columns * 5;
      System.out.printf("%.2f", income);
    }
  }
}
Тагове:
0
Общи приказки
pupushu avatar pupushu 3 Точки

Ами принтираш само в случай на Discount, в останалите случаи програмата ти не влиза в тази проверка и не печата нищо. Помисли къде да принтираш за да се случва винаги

0
06/11/2019 22:43:01
Alek_nik97 avatar Alek_nik97 0 Точки

След първата къдрава скоба ?

0
pupushu avatar pupushu 3 Точки

Ами можеш след всяка проверка направо да печаташ резултата, но можеш и да го изведеш след проверките, тогава само трябва при инициализацията да му зададеш стойност за да не ти се кара ide-то

0
Alek_nik97 avatar Alek_nik97 0 Точки

Изведох го след проверките и изчислението е 0.00 не знам защо

0