Проблем при компилиране

Здрашейте колеги,

имам грешка при компилирането на TypeScript която не мога да открия как да оправя. Инсталирах TypeScript през Command Prompt, както е описано във сайта на TypeScript , със комадата "npm install -g typescript". При компилиране на кода ми изписва следната грешка:

 

tsc : File C:\Users\dimit\AppData\Roaming\npm\tsc.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more information, see 
about_Execution_Policies at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:1
+ tsc .\hello.ts
+ ~~~
+ CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException  
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess